[Glosa-logo]

(Brevi info in Magyar [magyar insignia])


GLOSA, egy nemzetközi segédnyelv

Sok nemzetközisegédnyelv-tervezet van, de közülük a Glosa a legfejlettebb, mivel izoláló struktúrájú. A Glosát Ronald Clark és Wendy Ashby dolgozta ki, továbbfejlesztve Lancelot Hogben Interglossáját (1943).


Ron Clark és Wendy Ashby A Glosa, alapveto tájékoztatás-ából (1994) idézünk:

A Glosa mesterséges nyelv, amelynek célja az, hogy különbözo anyanyelvu, muveltségi nyelvu vagy nemzeti nyelvu emberek közötti érintkezésre használják. Segédnyelv, és nem célja az, hogy bármilyen más nyelvet kiszorítson vagy helyettesítsen. Célja csupán az, hogy különbözo nyelvu emberek közötti érintkezésre szolgáljon. A Glosának néhány megkülönbözteto vonása van:


A Glosa mechanikus.

Néhány példa:

u feli           egy macska, a macska
plu feli; poli feli    macskák; sok macska
tri feli          három macska
u feli tri         a harmadik macska
u-ci feli; u-la feli    ez a macska; az a macska
plu-ci feli, plu-la feli  ezek a macskák, azok a macskák
Fe ki ad urba.       A városba megy (no!).
Fe fu ki ad urba.     A városba fog menni.
Fe pa ki ad urba.     A városba ment.
Fe pa more ki ad urba.   A városba szokott menni.
Fe sio ki ad urba.     A városba menne.
Fe ne sio ki ad urba.   Nem menne a városba.
Lase na ki ad urba.    Menjünk a városba.
Lase fe ki ad urba.    Menjen a városba.
Si fe ki ad urba, ...   Ha a városba menne, ...
Qe fe ki ad urba?     Megy a városba?
Qe tu pote ki ad urba?   Elmehetsz/El tudsz menni a városba?
Qo acide?         Mi történik?
Tu pa vide qo-pe?     Kit láttál?
Qo-ka fe pa ki ad urba?  Miért ment a városba?
Fe fu posi ki ad urba.   A városba mehetett.
Gene u feli.        Kapj egy macskát.
ge-lose feli        elveszett macska
Id frakti; id pa frakti.  Eltörik, eltört (tárgy!).
Id es ge-frakti.      El van törve.
Lave se.          Mosakodj meg.
Mi auto pa vide id.    Én magam láttam.
ma; maxi          -bb; leg...bb
mei; mini         kevésbé; legkevésbé
u andro, qi        a férfi, aki
u feli, qi         a macska, amely
              (Ellentét NO-val:)
gravi; no-gravi      nehéz; könnyu
              (Tagadás NE-vel:)
frigi; ne-frigi      hideg; nem hideg (nem szükségképpen meleg) 
Tu feno sani.       Jól nézel ki.
An feno no-sani.      Betegnek néz ki (férfi!)
Tu pa gene nati di okto,
meno pento.        Május nyolcadikán születtél.
Mi gene sko de Deutsch.  Németül tanulok.
Fe sti fobo mi.      Megijeszt.
Na nece sti logi u demo.  Meg kell értetnünk magunkat az emberekkel.
Fe habe dek anua.     Tíz éves.
An nima es George.     George-nak hívják.
Place. Gratia. Penite.   Kérem. Köszönöm. Bocsánat.
Qo-lo tu eko?       Hol laksz?
Qo es tu eko-lo?      Hol laksz?
Qe tu gene sko de Glosa?  Tanulod a Glosát?
retro tri meno       három hónappal ezelott
iso mega de        ugyanolyan nagy, mint
di-mo           vasárnap
di-bi           hétfo
Qo horo? Id es pen horo.  Hány óra van? Öt óra van.
nona minuta po tri horo  kilenc perccel múlt három
bi-pen minuta pre six horo huszonöt perc múlva hat
Na pa ki a Roma tem meno tri. Márciusban Rómába mentünk.
medika-pe         orvos
medika-fe         orvosno
medika-an         férfi orvos
France-lingua       francia (nyelv)

[Sajnos, ez csak rövid ismertetés, mivel nem tudok magyarul. További információért, anyagért, szövegekért vagy a Glosa szótárért keresse fel az angol, német vagy Glosa honlapot. Vissza a kezdethez ...](Many thanks to the translator Géza Jeszenszky. www.glosa.org, 2001-05-28 ... 2008-01-01)