[Glosa-logo]
    Glosa info in Glosa Glosa     Glosa information in English English     Glosa-Info in Deutsch Deutsch    
 
U lingua Glosa  Sko- e textu-materia  Plu nexu   Plu verba 
 
 

Plu nexu (extra ci)


>>> avanti


Marcel Springer, www.glosa.org, 2007-07-09 .. 2023-11-13.